बृजेश बने प्रदेश उपाध्यक्ष

जासं,बस्ती:सरदारसेनाकेराष्ट्रीयअध्यक्षडा.आरएसपटेलनेसंगठनकेप्रदेशमहासचिवचौधरीबृजेशपटेलकोप्रदेशउपाध्यक्षनामितकियाहै।चौधरीकोनईजिम्मेदारीदियेजानेपरजिलाध्यक्षप्रभाकरवर्मा,अभिषेकचौधरी,विकास,अनिलगौतम,शिवराम,चुनमुनपटेल,डा.लतीफवराहुलनेबधाईदी।