चित्रकला प्रतियोगिता में प्रिंस, तनु व मृत्युंजय अव्वल

मरकच्चो(कोडरमा):मरकच्चोप्रखंडमुख्यालयस्थितउत्तरीपंचायतमरकच्चो़केश्रीनगरमेंसंचालितजेजेडीएवीविद्यालयमेंशनिवारकोविद्यालयकेप्राचार्यराजेंद्रमिष्टकारकीदेखरेखमेंचित्रकलाप्रतियोगिताकाआयोजनकियागया।कार्यक्रममेंमुख्यअतिथिकेरूपमेंउत्तरीपंचायतकेमुखियाविजयकुमार¨सहउपस्थितथे।कार्यक्रमकीशुरुआतमुखियाविजयकुमार¨सहएवंविद्यालयकेप्राचार्यराजेन्द्रमिष्टकारनेसंयुक्तरूपसेद्वीपप्रज्ज्वलितकरकिया।

चित्रकलाप्रतियोगितामेंवर्गनर्सरीसेवर्ग6तककेछात्रछात्राओंनेभागलिया।चित्रकलामेंअव्वलआयेप्रिंस,तनु,मृत्युंजय,रितिक,बिट्टू,बिनय,लक्ष्मी,सालुआदिछात्रछात्राओंकोविद्यालयपरिवारकीओरसेपुरस्कृतकियागया।

इसमौकेपरमुख्यअतिथिविजयकुमार¨सहनेकहाकिचित्रकलाकेक्षेत्रमेंभीछात्रछात्राओंमेंप्रतिभाकीकमीनहींहै।जरूरतहैउसेनिखारनेकी।विद्यालयमेंसमय-समयपरइसतरहकेआयोजनोंसेबच्चोंमेंनिखारआएगा।

वहींविद्यालयकेप्राचार्यराजेन्द्रमिष्टकारनेकहाकिसभीकलाओंमेंचित्रकलासर्वश्रेष्ठहै।इसकलासेबच्चोंमेंसर्वांगीणविकासहोताहै।कार्यक्रमकासंचालनविद्यालयकेआचार्यअशोककुमारनेकिया।जबकिधन्यवादज्ञापनआचार्यगोपालयादवनेकिया।कार्यक्रमकोसफलबनानेमेंविद्यालयकेआचार्यसूरजकुमार,अजयकुमार,रणजीतकुमार,मन्टूपासवान,सन्दीपकुमार,अजंतीदेवीआदिकीभूमिकासराहनीयरही।