सबका साथ-सबका विकास का वादा पूरा करेगी भाजपा: प्रवीन निषाद

संतकबीरनगर:तहसीलक्षेत्रकेस्थानीयकस्बास्थितदानीनाथशिवमंदिरपरशनिवारकोभाजपाकार्यकर्तासम्मानसमारोहहुआ।सांसदइंजीनियरप्रवीननिषादनेविधानसभाक्षेत्रकेकार्यकर्ताओंकेकार्यकीसराहनाकरतेहुएसम्मानितकिया।सभीकेसम्मानकोनिरंतरआगेबढ़ातेहुएसबकासाथ-सबकाविकासकावादापूराकरनेकीबातकही।

सांसदनेकहाकिभाजपानेसबकासाथ-सबकाविकासकरनेकावादापिछलेसरकारमेंकियाथा।उसेपूराकरनेकाहरसंभवप्रयासकियाजोशेषकार्यइसबारपूराकियाजाएगा।उन्होंनेकहाकिभाजपासभीजातिकेलोगोकाविकासकरनेकाकामकियाहै।निषादपार्टीकेराष्ट्रीयअध्यक्षसंजयनिषादनेकहाकिनिषादोंकाहकवअधिकारउनकेसहभागिताकेअनुसारउनकोशीघ्रमिलनाशुरूहोजाएगा।सभीजातिवर्गकेलोगोकेविकासकेलिएहमारेस्तरसेप्रयासजारीरहेगा।जिलाध्यक्षसेतवानरायनेकहाकिपार्टीपरजनतानेपूराभरोसाकिया।67वर्षकेसंघर्षकीदेनहैकिआजभाजपानिरंतरआगेबढ़रहीहै।धनघटाविधायकश्रीरामचौहाननेभाजपाकीपूर्वसरकारकेविकासयोजनाओंकोजनतातकपहुंचानेकेसाथसाथकहाकिअबपूरेदेशवप्रदेशकाविकासतेजीसेहोगा।कार्यक्रमकीअध्यक्षताविधानसभाक्षेत्रअध्यक्षरणविजयसिंहवसंचालनहेमंतचतुर्वेदीनेकिया।

इसमौकेपरपूर्वजिलाध्यक्षश्यामकरनसिंह,रामललितचौधरी,राकेशपाठक,जिलापंचायतसदस्यसंजयसिंहराठौर,नाथनगरब्लाकप्रमुखदिगपालपाल,बद्रीयादव्रनरेंद्रपांडेय,अनिरूद्धशुक्ला,वीरेंद्रतिवारी,अरुणेशद्विवेदी,जनार्दनपांडेय,राजाराजनसिंह,अनिरूद्धनिषाद,राहुलतिवारी,शिवप्रसादमद्धेशिया,महेंद्रनाथरायआदिमौजूदरहे।

लोकसभाचुनावऔरक्रिकेटसेसंबंधितअपडेटपानेकेलिएडाउनलोडकरेंजागरणएप