संवाद मुकाबले में राजकीय कन्या उच्च विद्यालय गिझी की टीम प्रथम

जागरणसंवाददाता,रोहतक:राजकीयकन्यावरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयमाडलटाऊनमेंमंगलवारकोजिलास्तरीयगीताजयंतीप्रतियोगिताकाआयोजनकियागया।जिसकेअंतर्गत9वींसे12वींकक्षाकेसंवादमुकाबलेमेंराजकीयकन्याउच्चविद्यालयगिझीनेप्रथम,राजकीयवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयटिटौलीनेद्वितीय,राजकीयवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयखिड़वालीनेतृतीयस्थानप्राप्तकिया।श्लोकमेंराजकीयवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयआसननेप्रथम,राजकीयवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयबखेतानेद्वितीयवराजकीयउच्चविद्यालयचुलियानानेतृतीयस्थानहासिलकिया।भाषणमेंराजकीयवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयभिवानीरोडनेप्रथम,राजकीयवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयगरनावठीनेद्वितीयवआर्यस्कूलमदीनानेतृतीयस्थानप्राप्तकिया।निबंधलेखनमेंराजकीयकन्याउच्चविद्यालयभैयापुरलाढ़ौतनेप्रथम,राजकीयवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयरूड़कीनेद्वितीयवराजकीयवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयमदीनानेतृतीयस्थानप्राप्तकिया।प्रश्नोत्तरीमेंराजकीयवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयबखेतानेप्रथम,राजकीयवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयगिरावड़नेद्वितीयवराजकीयउच्चविद्यालयबसानानेतृतीयस्थानप्राप्तकिया।कार्यक्रमकीअध्यक्षताप्राचार्यारेनूखत्रीनेकी।उन्होंनेबतायाकिप्रतियोगिताकाशुभारंभजिलामौलिकशिक्षाअधिकारीपरमेश्वरीहुड्डानेकिया।प्राचार्यारेनूनेबतायाकिप्रतियोगितामेंकक्षा6से12वींतककी155छात्राओंनेभागलिया।उन्होंनेबतायाकिगीताजयंतीकार्यक्रममेंसंवाद,भाषण,निबंध,श्लोकाउच्चाराणवप्रश्नोत्तरीप्रतियोगिताहुई।इसअवसरपरउपजिलाशिक्षाअधिकारीजितेंद्रसांगवान,आदर्शसांगवानवडीपीसीविरेंद्रमलिक,प्राचार्यापुष्पाशर्मा,जसबीर,जगदीशसुहाग,राजबाला,सुमनहुड्डा,रामशेर,जयभगवान,रंजनादलाल,मंजीतमलिक,सवितावर्मा,सुनील,दिनेशराठी,पवनकुमार,अनिलआदिमौजूदरहे।रोचकरहेमुकाबले

गीताजयंतीप्रतियोगितामेंकक्षा6से8वींतककेमुकाबलेरोचकरहे।संवादप्रतियोगितामेंनेहरूमिडलस्कूलसांपलानेप्रथम,एएफसीएसएसांपलानेद्वितीयवराजकीयवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयगद्दीखेड़ीनेतृतीयस्थानप्राप्तकिया।श्लोकउच्चारणमेंराजकीयवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयखरैंटीनेप्रथम,राजकीयवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयटिटौलीनेद्वितीयवराजकीयवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयनयाबासनेतृतीयस्थानप्राप्तकिया।भाषणमेंराजकीयवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयकिलोईनेप्रथम,राजकीयवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयकंसालानेद्वितीयवनेहरूमिडलस्कूलसांपलानेतृतीयस्थानहासिलकिया।निबंधलेखनमेंराजकीयवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयलाखनमाजरानेप्रथम,राजकीयवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयपाकस्मानेद्वितीयऔरराजकीयवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयमायनानेतृतीयस्थानप्राप्तकिया।प्रश्नोत्तरीमेंराजकीयवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयगांधरानेप्रथम,राजकीयवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयशिमलीनेद्वितीयवराजकीयवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयबैंसीनेतृतीयस्थानप्राप्तकिया।